Ikona

Termiczna utylizacja odpadów

Współpraca z firmami projektowo-Inżynieryjnymi zaowocowała opracowaniem gamy produktów do wylewania i natrysku odpornych na ciężkie warunki pracy występujące w urządzeniach utylizujących odpady zarówno komunalne jak i poprodukcyjne czy organiczne.