Ikona

Cementownie

Kompletna oferta betonów zarówno izolacyjnych jak i na warstwę roboczą urządzenia. Betony do natrysku i wylewania odporne na alkalia (wieża wymienników), ścieranie (pierścień wylotowy i głowica), szoki termiczne (chłodnik).
Projektujemy najbardziej newralgiczne elementy instalacji takie jak przewał, strop chłodnika z prefabrykatów