Poznaj nas lepiej

Więcej informacji o nas

GÓRBET REFRACTORIES z siedzibą w Trzebini produkuje ceramikę ogniotrwałą, w tym w szczególności materiały monolityczne oraz prefabrykaty przeznaczone do stosowania w przemyśle ciężkim oraz w branży kominkowej.

GÓRBET działa w obecnej formie począwszy od 2013 roku, w oparciu o wyłącznie polski kapitał, kontynuując tradycję istniejącego od 1912 roku ZAKŁADU SUROWCÓW OGNIOTRWAŁYCH „GÓRKA” S.A., w latach 1998 – 2012 działającego jako ZAKŁADY MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH „GÓRBET” Sp. z o.o.

Po chudych latach restrukturyzacji i dokonaniu przekształceń właścicielskich GÓRBET ponownie inwestuje, w tym również poprzez zatrudnienie doświadczonych technologów, co pozwala nie tylko udoskonalać, ale też rozwijać ofertę firmy. Zakład posiada stale modernizowane linie produkcyjne do produkcji mas monolitycznych sypkich, prefabrykatów wygrzewanych i wyrobów formowanych chemicznie wiązanych.

Największą wartością GÓRBETU są jednak pracownicy firmy i posiadany przez nich know-how. Ich specjalistyczna wiedza i doświadczenie, wraz z ponadstandardowym osobistym zaangażowaniem w podnoszenie jakości wyrobów i świadczonych usług są tym co wyróżnia firmę spośród innych działających na rynku.

Ogromny wpływ na obecny poziom zaawansowania technologicznego GÓRBETU i stworzenie wyjątkowo szerokiej gamy produktów (począwszy od produktów dla branży kominkowej, poprzez koksownie, cementownie, energetykę i rafinerie, a na stalowniach skończywszy) miał pan KRZYSZTOF WIELANOWSKI, wykształcony na AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ w Krakowie, a przez lata współtworzący SKAWIŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH S.A. (obecnie VESUVIUS POLAND Sp. z o.o.) W latach 2001 – 2012 główny technolog i prezes ZMO GÓRBET Sp. z o.o., współautor 30 patentów i wzorów użytkowych w zakresie materiałów i

spoiw ogniotrwałych oraz niezliczonych wdrożeń, z których część została wyróżniona m.in. certyfikatem innowacyjności przez INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH PAŃSTWOWEJ AKADEMII NAUK, srebrnym medalem na targach budowlanych „LUBDOM 2007”, czy wystawieniem na najbardziej prestiżowych targach branży kominkowej ISH MESSE FRANKFURT w latach 2015 – 2017.

Poznaj nasze cele

Nasza misja

Celem firmy GÓRBET jest, oferując specjalistyczne rozwiązania, aktywnie wspierać naszych klientów w realizacji ich założeń produkcyjnych i planów sprzedażowych.

 

Dlatego, działania nasze koncentrujemy na:
– analizie potrzeb i doradztwie technicznym w zakresie zarówno produktowym jak i technologicznym
– kompleksową dostawę proponowanych rozwiązań
– nadzór podczas instalacji

 

Realizacja powyższych celów możliwa jest dzięki:
– doświadczonej kadrze inżynierów
– współpracy z firmami projektowo-wykonawczymi, będącymi specjalistami w swoich dziedzinach
– ciągłemu rozwojowi produktów i technologii aplikacji
– szbkiej realizacji zamówień – część oferty produktowej dostępna jest z magazynu

Nasze wyroby sypkie

Prezentacja wyrobów - wydział mas sypkich

GÓRBET oferuje szeroki asortyment betonów ogniotrwałych różniących się między sobą przeznaczeniem oraz sposobem aplikacji.

WARSTWA IZOLACYJNA
– Betony do wylewania
– Betony do natrysku

WARSTWA ROBOCZA
– Betony tradycyjne (o średniej zawartości cementu)
– Do wylewania (pompowania/ wibrowania/ samorozpływowe)
– Do natrysku (torkret/ shotcret)
– Betony niskocementowe i ultraniskocementowe do wylewania
– Do wylewania (pompowania/ wibrowania/ samorozpływowe)
– Do natrysku (torkret/ shotcret)
– Betony z rodziny FastFire o skróconej krzywej rozruchu
– Betony bezcementowe na wiązaniu chemicznym
– Betony bezcementowe na wiązaniu koloidalną krzemionką
– Betony niskocementowe
– Masy do ubijania
– Prefabrykaty

Beton na warstwę roboczą oferujemy z dodatkiem włókien polipropylenowych (Wp), jak również włókien metalowych (Wm).
Dodatek włókien polipropylenowych pomaga uzyskać optymalną strukturę porów w mieszance co ułatwia oddanie wody. Dodatek włókien metalowych poprawia własności mechaniczne betonu, w tym odporność na szoki termiczne, odporność na ścieranie i udarność.

Poznaj Prefabrykaty w naszej ofercie

Prezentacja wyrobów - wydział prefabrykacji

Z doświadczenia naszego, jak również naszych klientów wynika, że wyłożenie wykonane z prefabrykatów wyróżnia się zdecydowanie dłuższym okresem eksploatacji w porównaniu do wyłożenia wykonanego ‘in-situ’. Dzieje się tak ponieważ mechanizm wiązania, który odpowiada za własności fizyczne betonu m. in. wytrzymałość, bez względu czy oparty na hydratyzacji cementu czy wiązaniu zolowo-żelowym, jest wrażliwy na szereg czynników takich jak: panująca podczas instalacji temperatura, jakość i ilość wody zarobowej, czy możliwości prawidłowego wysuszenia i wygrzania.

Dlatego wyłożenie wykonane z elementów prefabrykowanych, których produkcja podlega odpowiednim standardom technologicznym (ilość i jakość wody zarobowej, warunki dojrzewania mieszanki, proces utwardzania i odprowadzania wody zarobowej i krystalizacyjnej) zdecydowanie przewyższa żywotnością wyłożenie wykonane w sposób tradycyjny,

oferując korzyści w postaci ograniczenia lub wyeliminowania nieplanowanych przestojów oraz minimalizacji kosztów związanych z wykonywaniem planowanych napraw.

Celem zapewnienia wymaganej jakości, produkcja prefabrykatów w naszym Zakładzie podlega odpowiedniemu reżimowi technologicznemu. korzystamy m. in. z form stalowych umożliwiających utrzymanie wymaganych przez naszych klientów tolerancji wymiarowych jak również z komory klimatycznej umożliwiającej uzyskanie optymalnych własności fizycznych bloków.

Suszenie prefabrykatów standardowo prowadzone jest w piecach komorowych do temperatury 350C co pozwala na uwolnienie w kontrolowanych warunkach wody zarobowej i chemicznie związanej. Jeśli wymaga tego proces technologiczny, możliwe jest prowadzenie procesu suszenia do temperatury 600C, a nawet pełnego wygrzania do temp. powyżej 1000C.