Betony izolacyjne

Produkowane na bazie perlitu, wermikulitu oraz innych kruszyw porowatych, charakteryzujące się wysoką porowatością i niskim współczynnikiem przewodności cieplnej.