Ikona

Koksownictwo

Oferta mas, betonów i kształtek prefabrykowanych do obmurzy monolitycznych baterii koksowniczych (trzony, kształtki regeneratorów, kształtki do drzwi, elementy sklepień, klapy kontrolne, kształtki specjalne do termopar i AKP itd.)