Ikona

Koksownictwo

W-SF

Wysoka czystość chemiczna komponentów.
Brak wtórnej skurczliwości, niewielka wtórna rozszerzalność liniowa, zapewniają bardzo dobrą szczelność urządzenia.
Doskonała odporność na penetrację CO, ultra niska zawartość Fe2O3.
Niska gęstość zapewnia dobrą izolację cieplną.
niska porowatość stanowi barierę do wnika- nia produktów rozkładu węgla w głąb wymurówki ogniotrwałej.
Wysoka odporność na wstrząsy cieplne.
Prefabrykaty W-SF, w porównaniu do stosowanych dotychczas rozwiązań, charakteryzują się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne dzięki podwyższonej wytrzymałości na ściskanie, co zapewnia dobrą ochronę części metalowej drzwi piecowych oraz ochrania korpus przed przegrzaniem i odkształceniem.
Kształtki pracują do czasu remontów meta- lowych części drzwi piecowych.
Trwałość kształtek podnosi bezpieczeństwo pracy przy obsłudze technicznej pieca.
Dokładność wymiarowa prefabrykatów, nawet do 1 mm, zapewnia dobrze przylegające płaszczyzny styku do konstrukcji drzwi.

DRZWI BATERII KOKSOWNICZEJ