Ikona

Hutnictwo żelaza i stali

Zadania jakie stawia przed materiałami ogniotrwałymi przemysł stalowniczy można zaliczyć do jednych z najbardziej wymagających. Oczekuje się od zastosowanych materiałów nie tylko optymalnej trwałości dającej możliwość oraz obniżenia kosztów produkcyjnych czy eksploatacyjnych, lecz również możliwości zwiększenia elastyczności produkcji lub powiększenia wytwarzanego asortymentu.

Firma GÓRBET REFRACTORIES korzystając z wiedzy i doświadczenia swoich inżynierów technologów oferuje dla przemysłu hutniczego wyroby monolityczne dedykowane do poszczególnych urządzeń i procesów produkcyjnych.

Instalacje wielkopiecowe:
– Betony i masy ogniotrwałe do koryt spustowych (prefabrykaty, masy do torkretowania i ubijania)
– Elementy monolityczne nagrzewnic, stref gorącego dmuchu WP (prefabrykaty wielkogabarytowe), masy do stref chłodnic oraz do stref zasypów WP (masy do torkretowania)
– Elementy monolityczne do kadzi zalewowych i mieszalników surówki
– Wyłożenia monolityczne kadzi do transportu surówki (torpedo)

Piece łukowe:
– Elementy monolityczne sklepień (prefabrykowane kształtki sklepienia, kształtki stref przyelektrodowych, betony natryskowe i masy do ubijania) oraz całe sklepienia monolityczne pieców łukowych.
– Wyłożenie monolityczne rynien i koryt spustowych, odciągów gazów itd.

Kadzie:
– Monolityczne wyłożenia kadzi lub ich części tj. rynien spustowych, dna, płyty denne, prefabrykowane kształtki muszlowe, kształtki do systemu argonowania, wylewy dozatorowe, zgarniaki żużla, zasypek, ogniotrwałe elementy mieszadeł itp.
– Konwertory tlenowe i kadzie stalownicze:
– Elementy wyłożeń monolitycznych konwertorów i kadzi (m.in. otwory i rynny spustowe, monolityczne elementy otworów dolnego dmuchu itp.)
– Kształtki gazoprzepuszczalne i kształtki systemu spustowego kadzi (wylewy górne i dolne zamknięć suwakowych)

Linie COS:
– Wyłożenie monolityczne kadzi pośredniej – masy i betony do warstwy roboczej jak i pomocniczej, kształtki wylewu dozatorowego, przegrody, wyłożenie monolityczne pokrywy kadzi

Pozostałe:
– Wyłożenia monolityczne i prefabrykowane elementy obmurzy ogniotrwałych i żaroodpornych stosowanych urządzeń pomocniczych: osłony, pokrywy, zbiorniki, trzony wózków transportowych, zatyczki, lance, zgarniaki itp.