Projekty Badawczo Rozwojowe

Prowadzimy prace w obszarze badawczo-wdrożeniowym (R&D) :
· 2021 – 2023 projekt pt. „Opracowanie technologii bezcementowego betonu ogniotrwałego o wysokich parametrach dla przemysłu” nr POIR.01.01.01-00-1645/20-00, współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 we współpracy z NCBIR, Ferrocarbo Sp. z o.o. Akredytowane laboratorium badawcze, Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Vilnius Gediminas Technical University (Institute of Building materials, Laboratory of Composite materials) na Litwie.

Celem projektu było opracowanie rodziny innowacyjnych bezcementowych materiałów ogniotrwałych nieformowanych na bazie kruszyw glinokrzemianowych modyfikowanych składnikami cyrkononośnymi i/lub węglikiem krzemu, które znajdą zastosowanie jako wyłożenia monolityczne, głównie w urządzeniach przemysłu cementowego i spalarniach odpadów. Wyłożenia są otrzymywane różnymi metodami w tym m.in. jako materiały wibrowane, torkrety przeznaczone do natrysku na sucho lub na mokro, i inne.

Cechą charakterystyczną opracowywanego rozwiązania było zaprojektowanie nowego, alternatywnego do cementów Ca-Al, systemu wiązania hydraulicznego materiałów niezawierającego CaO. Przyjęta w projekcie koncepcja pozwoliła m.in. na otrzymywanie materiałów o wysokich parametrach wytrzymałościowych w temperaturze otoczenia (tzw. high green mechanical strength) przeznaczonych przede wszystkim do zastosowania w warunkach szybkiego wygrzewania wyłożenia monolitycznego odpornego na eksplozyjne łuszczenie (tzw. explosive spalling). Ponadto, w ramach niniejszego projektu, Górbet Refractories zaimplementuje do własnej praktyki technologicznej zbiór procedur związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i weryfikacją właściwości fizykochemicznych, termomechanicznych i odpornościowych nowej grupy materiałów monolitycznych opracowanej w projekcie. Wartość projektu: 3.080.815,60 zł Wkład Funduszy Europejskich: 2.119.631,75 zł Projekt został rozliczony i zamknięty.

· 2018 – 2021 projekt pt. “Opracowanie innowacyjnego betonu ogniotrwałego oraz technologii produkcji prefabrykatów na bazie tego betonu” o nr POIR.01.01.01-00-0864/18-00 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 we współpracy z NCBIR.

Przedmiotem projektu było opracowanie, a następnie wdrożenie innowacyjnej mieszanki betonowej do produkcji materiałów ogniotrwałych oraz opracowanie i wdrożenie na bazie tej mieszanki prefabrykatów ogniotrwałych – wkładów ceramicznych do zastosowania w produkcji kotłów 5 klasy. W ramach projektu opracowano innowacyjne spoiwo, które znalazło zastosowanie w betonie ogniotrwałym opartym na bazie alternatywnych kruszyw glinokrzemianowych oraz kruszyw z recyklingu. Nowe spoiwo, w przeciwieństwie do hydratów cementowych, wpłynęło na poprawę parametrów wytrzymałościowych mas monolitycznych wraz ze wzrostem temperatury. Opracowany materiał charakteryzował się wysokimi parametrami użytkowymi w szerokim zakresie temperatur, tj. wyższą wytrzymałością na ściskanie, oraz większą odpornością na korozyjne oddziaływanie alkaliów, a także wysoką odpornością na szoki termiczne, co zwiększyło żywotność wyłożeń względem tradycyjnych materiałów. Nadto, praca nad nowym sposobem wiązania zwiększyła naszą wiedzę na temat sposobów ograniczenia energochłonności procesu produkcyjnego poprzez eliminację wysokotemperaturowego wygrzewania materiałów monolitycznych w pewnych aplikacjach. Wyroby opracowane w oparciu o tę wiedzę pozwoliły na poprawę efektywności, wydajności produkcji oraz obniżenie czasu, energochłonności i kosztów wytwarzania prefabrykatów.

 

Wartość projektu: 1 862 464,66 zł Wkład Funduszy Europejskich: 1 274 478,66 zł Projekt został rozliczony i zamknięty.

 

Działalność badawczo-rozwojowa prowadzona jest we współpracy z takimi ośrodkami jak ;

· Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa

· Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

· Refractory Testing & Inspection Laboratorium w Tulsie, Oklahoma, USA

· Vilnius Gediminas Technical University Institute of Building materials Laboratory of Composite materials, Wilno, Litwa

· Ferrocarbo Sp. z o.o. Kraków

· Elkem Silicon Products Development, Kristansand, Norway

· TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Czechy

· Sieć Badawcza Łukasiewicz, Gliwice