VER-1  
- beton izolacyjny na bazie wermikulitu
- cechy: niska przewodność cieplna, łatwa aplikacja, niska gęstość, mała wytrzymałość na ściskanie
- zastosowanie: rurociągi gorącego powietrza i spalin, dukty spalin
 
ISZ-1  
- beton izolacyjny na bazie kruszywa szamotowego
- cechy: wysoka wytrwałość na ściskanie i średnia przewodność cieplna
 
PER-1  
- beton izolacyjny na bazie perlitu.
- cechy: bardzo dobre własności izolacyjne, bardzo niska przewodność cieplna
- zastosowanie: rurociągi gorącego powietrza i spalin, dukty spalin i przewały
 
PER-S  
- beton izolacyjny na bazie perlitu
- cechy: bardzo dobre własności izolacyjne, bardzo niska przewodność cieplna, mała zawartość Fe2O3, odporność na działania agresywne tlenków siarki
- zastosowanie: rurociągi odprowadzające spaliny zawierające agresywne tlenki siarki, dukty spalin i przewały
 
PER-3  
- beton izolacyjny na bazie perlitu
- cechy: dobre własności izolacyjne, niska przewodność cieplna, podwyższona wytrzymałość na ściskanie
 
PRO-ISZ  
- beton izolacyjny na bazie kruszywa lekkiego
- cechy średnie własności izolacyjnych i bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie, temperatura pracy 1450◦C
web stats stat24
created by inwencja.net   SEO