MK/Górbet  
- masa do wielkich pieców
- cechy: odporność na agresywne działanie żużla i alkalii
- zastosowanie: koryta i rynny spustowe wielkich pieców
 
PLAST 1  
- chemicznie wiązana korundowa masa do ubijania
- cechy: wysoka plastyczność, doskonałym wypełnianiem wszystkich otworów i szczelin
- zastosowanie: zabudowa obmurza kotłów energetycznych szczególnie fluidalnych
 
TERM 1  
- szamotowa masa plastyczna
- cechy: wysoka plastyczność
- zastosowanie: naprawa uszkodzonych powierzchni oraz uszczelnianie obmurza
 
BG-Al.  
- beton wysokoglinowy do pracy przy aluminium
- cechy: : zawiera dodatek BaO, niska nasiąkliwość, małe przywieranie aluminium do obmurza, duża odporność na ścieranie i uderzenia płynnego aluminium, bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie 110N/mm2
- zastosowanie: wszędzie tam gdzie istnieje bezpośredni kontakt z płynnym aluminium
web stats stat24
created by inwencja.net   SEO