MT-V1  
- wermikulitowa izolacyjna masa do torkretowania
- cechy: łatwa aplikacja, minimalna ilość odpadów, dobre własności izolacyjne, niska przewodność cieplna
- zastosowanie: komory spalania rurociągów, odciągi spalin
 
MT-P1  
- perlitowa izolacyjna masa do torkretowania
- cechy: łatwa aplikacja, minimalna ilość odpadów, bardzo dobre własności izolacyjne, bardzo niska przewodność cieplna
- zastosowanie: rurociągi gorącego powietrza i spalin oraz dukty spalin, czopuchy kominowe
 
MT-P2  
- perlitowa izolacyjna masa do torkretowania
- cechy: łatwa aplikacja, minimalna ilość odpadów, dobre własności izolacyjne, niska przewodność cieplna
- zastosowanie: rurociągi gorącego powietrza oraz dukty spalin
 
MT-ISZ  
- izolacyjna masa do torkretowania na bazie kruszywa szamotowego
- cechy: łatwa aplikacja, minimalna ilość odpadów, średnie własności izolacyjne, podwyższona wytrzymałość na ściskanie 15 N/mm2
- zastosowanie: rurociągi gorącego powietrza i spalin oraz dukty
 
MT-PS   
- perlitowa izolacyjna masa do torkretowania
- cechy: łatwa aplikacja, minimalna ilość odpadów, bardzo dobre własności izolacyjne, bardzo niska przewodność cieplna, podwyższona odporność na agresywne działanie siarki
- zastosowanie: rurociągi gorącego powietrza i spalin oraz dukty spalin, czopuchy kominowe
web stats stat24
created by inwencja.net   SEO