Witamy Państwa na stronie GÓRBET REFRACTORIES!

GÓRBET REFRACTORIES kontynuuje działalność produkcyjną prowadzoną w latach 1998 – 2013 przez Zakład Materiałów Ogniotrwałych Górbet Sp. z o.o. – renomowanego producenta materiałów ogniotrwałych – którą w tym miejscu zapoczątkował w 1912 roku Zakład Surowców Ogniotrwałych Górka S.A.

GÓRBET REFRACTORIES jest przedsiębiorstwem produkującym najwyższej klasy materiały i wyroby ogniotrwałe na potrzeby przemysłu hutniczego, metali nieżelaznych, odlewniczego, energetycznego, chemicznego i petrochemicznego, ceramicznego, budowlanego oraz dla cementowni i cegielni, spalarni śmieci, a także cukrowni i piekarni specjalizującym się w produkcji mas monolitycznych tj. betonów ogniotrwałych zwartych o średniej zawartości cementu, nisko i ultra-nisko cementowych (od 1,1% CaO do 6,5% CaO), betonów szamotowych, betonów izolacyjnych, betonów żaroodpornych, mas do torkretowania zwartych i izolacyjnych oraz specjalnych zapraw kwasoodpornych i ogniotrwałych.

GÓRBET REFRACTORIES produkuje także ogniotrwałe prefabrykaty betonowe (w tym również wyroby szamotowe) o dowolnych kształtach. Prefabrykaty wygrzewane do temperatury 600ºC wykonuje się metodą wibrowania w stalowych lub drewnianych formach, co pozwala osiągnąć kształt wyrobu z dokładnością do 1 mm. Prefabrykaty wykonywane są w różnych wariantach technologicznych, także z zastosowaniem dodatków włókna polipropylenowego lub włókna metalowego.

GÓRBET REFRACTORIES oferuje Państwu wyroby w różnych wariantach technologicznych (ponad 800 wariantów) wraz z zastosowaniem dodatków włókna polipropylenowego Wp i włókna metalowego Wm oraz obydwu tych włókien łącznie Wpm.

GÓRBET REFRACTORIES prowadzi także doradztwo techniczne by zapewnić Państwu jak najwyższy komfort pracy. Korzystając z doświadczenia naszej kadry pracującej wcześniej dla renomowanych producentów materiałów ogniotrwałych, takich jak INSTYTUT MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH W GLIWICACH, SKAWIŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH, czy ZAKŁAD MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH GÓRBET SP. O.O., pomagamy dobra wyroby o własnościach użytkowych dostosowanych do warunków eksploatacji np. modyfikując podstawowe gatunki wyrobów poprzez zastosowanie odpowiednich dodatków surowcowych, a także włókien metalowych i organicznych, co podnosi ich wytrzymałość w miejscach narażonych na udarność, szoki termiczne, czy też wymagających szczególnej odporności na korozję lub kontakt ze stopionym metalem i żużlem.

Piec do wygrzewania prefabrykatów ogniotrwałych     Stoły wibracyjne     Wydział produkcyjny

Betony ogniotrwałe dostarczamy w postaci gotowych mieszanek, wymagających jedynie nawilżenia. Do każdej partii wyrobów dołączamy instrukcję technologiczną, w której podana jest dokładna ilość wody zarobowej. Na Państwa życzenie załączymy krzywą suszenia/wygrzewania.

Wykorzystywanie wysokiej klasy surowców oraz współpraca z certyfikowanymi laboratoriami zewnętrznymi gwarantują pewną i stabilną pracę wyłożeń materiałów ogniotrwałych i wyrobów żaroodpornych, których produkcja jest zgodna z zasadami Systemu Zarządzania Jakością opartego na normie ISO 9001:2008.

GÓRBET REFRACTORIES dysponuje nowoczesną linią produkcyjną wyposażoną w układ zbiorników z wagami elektronicznymi gwarantujący dokładne namiarowanie surowców. Linia do produkcji prefabrykatów składa się z nowoczesnych stołów wibracyjnych o płynnej regulacji częstotliwości drgań, mieszarki turbinowej, innowacyjnego pieca elektrycznego, zaprojektowanego specjalnie w celu uzyskania optymalnych warunków procesu suszenia i wygrzewania wyrobów.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wyrobami ogniotrwałymi GÓRBETU, mając nadzieję, że spotkają się one z Państwa zainteresowaniem. Podstawowe informacje o wyrobach GÓRBETU znajdą Państwo na stronie http://www.gorbet.com.pl/ w zakładce KATALOG PDF. W celu uzyskania szczegółowych informacji uprzejmie prosimy o kontakt mailowy biuro@gorbet.com.pl lub telefoniczny pod nr tel. 668 001 000.

Certyfikat innowacyjności 2005     Dyplom za srebrny medal za izolacyjne płyty perlitowe

Informacje dot. realizowanego projektu unijnego

Projekt: Opracowanie innowacyjnego betonu ogniotrwałego oraz technologii produkcji prefabrykatów na bazie tego betonu

Przedmiotem projektu jest opracowanie, a następnie wdrożenie, innowacyjnej mieszanki betonowej do produkcji materiałów ogniotrwałych oraz opracowanie i wdrożenie na bazie tej mieszanki prefabrykatów ogniotrwałych - wkładów ceramicznych do zastosowania w produkcji kotłów 5 klasy.

W ramach projektu zostaną opracowane innowacyjne spoiwa, które będą zastosowane w betonie ogniotrwałym opartym na bazie alternatywnych kruszyw glinokrzemianowych oraz kruszyw z recyklingu. Nowe spoiwo, w przeciwieństwie do hydratów cementowych, wpłynie na poprawę parametrów wytrzymałościowych wraz ze wzrostem temperatury. Materiał będzie się cechował lepszymi parametrami użytkowymi w szerokim zakresie temperatur, tj. wyższą wytrzymałością na ściskanie, większą odpornością na korozyjne oddziaływanie alkaliów oraz wysoką odpornością na szoki termiczne, co będzie skutkować zwiększoną żywotnością względem obecnie stosowanych materiałów. Dodatkowo inny charakter wiązania ograniczy energochłonność procesu produkcyjnego poprzez eliminację wysokotemperaturowego wygrzewaniem tych materiałów. Będą one wymagać obróbki cieplnej w temperaturach dużo niższych niż w przypadku dotychczas stosowanych prefabrykatów z betonów cementowych. Wpłynie to na poprawę efektywności, wydajności produkcji oraz obniżenie czasu, energochłonności i kosztów wytwarzania prefabrykatów.

Wartość projektu: 1 862 464,66 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 274 478,66 zł

web stats stat24
created by inwencja.net   SEO